KÖP- OCH FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR HUSQVARNAS E-BUTIK

1. INLEDNING

1.1 I dessa köp- och försäljningsvillkor för Husqvarnas e-butik (”villkoren”) anges de specifika villkoren som gäller tillhandahållandet av produkter, däribland tillbehör och reservdelar, (”produkter”) som beställs av företag och/eller konsumenter (”dig”) från Husqvarnas e-butik [länk] (”e-butiken”) för leverans i Sverige. Ytterligare produkt- och garantiinformation (bl.a. produktspecifikationer) finns på produktsidorna i e-butiken.

1.2 E-butiken är en webbplats som ägs av Husqvarna AB (publ) med organisationsnummer 556000-5331 och säte i Huskvarna, Sverige. E-butiken drivs på uppdrag av Husqvarna AB (publ) av Husqvarna Sverige. Husqvarna Sverige ingår i Husqvarna AB (publ) med organisationsnummer 556000-5331 och säte i Huskvarna (”Husqvarna”). Husqvarnas momsregistreringsnummer för Sverige är: SE556000533101.

1.3 Vi vill att du läser dessa villkor noggrant innan du beställer produkter. Genom att kryssa i rutan ”Jag godkänner” i kassan och skicka beställningen godkänner och samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Husqvarna förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning ändra villkoren genom att lägga upp en ny version av dem i e-butiken. En sådan ändring påverkar emellertid inte beställningar som har lagts innan de ändrade villkoren meddelas i e-butiken. Övriga villkor som finns i e-butiken, såsom de allmänna användarvillkoren för webbplatsen [länk], sekretessmeddelanden [länk] och cookiemeddelanden [länk], gäller också vid användande av e-butiken. Behåll en kopia av dessa villkor, Husqvarna kanske inte arkiverar ditt avtal.

1.4 Genom att godkänna dessa villkor bekräftar du att du är minst 18 år eller myndig att ingå ett bindande avtal med Husqvarna.

2. BESTÄLLNING AV PRODUKTER

2.1 Produkter beställs och avtalet för inköp av produkter ingås enligt följande process:

(i) När produkterna har valts läggs beställningen genom att gå vidare till kassan. I e-butikens kassa vägleds du genom en serie instruktioner. Om en vald produkt inte finns i lager kan du begära att få ett meddelande (via e-post) när produkten finns i lager – se beskrivningen i kassan. Du godkänner att din beställning är ett erbjudande att, enligt dessa villkor, köpa produkterna som räknas upp i beställningen, och att det inte finns något bindande avtal mellan dig och Husqvarna förrän beställningen godkänts av Husqvarna. Husqvarna strävar efter att tillhandahålla alla beställda produkter, men det står Husqvarna fritt att av valfri anledning inte godkänna din beställning, bl.a. om produkterna inte längre är tillgängliga.

(ii) Vid beställning uppmanas du att lämna viss information, t.ex. kontaktuppgifter, leveransadress och information om den valda betalningsmetoden (t.ex. betalkortsnummer). Du uppmanas också att ange önskad återförsäljare för upphämtning av produkten/produkterna (om upphämtning väljs som leveransalternativ) och för returer samt garantireparationer.

(iii) En beställningsbekräftelse skickas via e-post med information om produkterna som du har beställt. Spara beställningsnumret och -datumet för framtida referens. Denna bekräftar att Husqvarna har tagit emot din begäran, men utgör inte en bekräftelse eller ett beställningsgodkännande från Husqvarna. Du kan makulera eller uppdatera beställningen tills Husqvarna skickar ett meddelande om leverans (se nästa punkt).

(iv) När beställningen har behandlats och godkänts av Husqvarna och produkten är redo att levereras skickar Husqvarna ett meddelande om avsändande till dig via e-post, sms eller telefonsamtal. Vid mottagandet av detta meddelande ingås avtalet om inköp av produkten/produkterna. Det faktiska avsändandet av beställningen sker emellertid i enlighet med vad som anges i avsnitt

4.3. Om en produkt som beställts inte finns i lager (däribland om det beställda antalet delvis inte finns i lager) kontaktar Husqvarna dig så att du antingen kan makulera beställningen eller, om produkten förväntas återkomma i lager, låta beställningen ligga kvar.

3. LEVERANS

3.1 Husqvarna skickar produkterna enligt det leveransalternativ som valts i kassan. Om du väljer hemleverans utförs den av Husqvarnas underleverantörer (t.ex. återförsäljare och/eller transportpartner) och du bekräftar att informationen om leveransen av produkterna kan fås direkt från sådana underleverantörer. Om du väljer "Köp och hämta ut hos återförsäljare" levererar Husqvarna produkterna till vald återförsäljarbutik. Återförsäljaren kontaktar dig när produkterna har inspekterats, monterats och är redo att hämtas.

3.2 Leveransdatum är endast uppskattningar och kan inte garanteras. Produkter som är märkta med ”i lager” levereras vanligtvis inom 2–4 arbetsdagar. Om inte produkterna är tillgängliga inom dessa uppskattade leveranstider eftersträvar Husqvarna att informera dig om det via kontaktuppgifterna som lämnats (om inte produkterna är tillgängliga i beställt antal kan du välja ett lägre antal och makulera återstående beställt antal eller att makulera beställningen i sin helhet).

3.3 Leveransen slutförs när Husqvarna levererar produkterna till adressen som uppgetts eller, om du har valt "Köp och hämta ut hos återförsäljare", när produkterna levereras till butiken. Om ingen är hemma på leveransadressen vidtas rimliga åtgärder för att försöka verkställa leveransen. Vid flera misslyckade leveransförsök levereras produkterna till din valda återförsäljare och meddelas när de är redo att hämtas. Du godtar att ersätta Husqvarna för eventuella extra frakt- och expeditionskostnader till följd av din underlåtenhet att ta emot leveransen i enlighet med de avtalade leveransvillkoren.

3.4 Husqvarna förbehåller sig rätten att göra smärre tekniska ändringar av beställda produkter som inte påverkar produkternas funktionalitet.

4. PRISER, FRAKTKOSTNADER OCH BETALNING

4.1 Priserna som gäller på de beställda produkterna anges i e-butiken och bekräftas i beställningsbekräftelsen. Alla priser i butiken visas i e-butikens lokala valuta inklusive moms (i tillämpliga fall), men exklusive avgifter för frakt och expediering (dessa läggs till på varorna och specificeras innan dessa villkor godkänns).

4.2 Även om Husqvarna försöker säkerställa att alla priser i e-butiken är korrekta kan fel inträffa (t.ex. av tekniska skäl som nätverksfel, överföringsfel osv.). Om Husqvarna upptäcker ett fel i priset på produkter som beställts informerar Husqvarna dig så snart som möjligt och ger dig möjlighet att bekräfta beställningen till rätt pris eller att makulera den.

4.3 Tillgängliga valbara betalningsmetoder visas i e-butikens kassa. Ditt kredit- eller betalkort debiteras och banköverföringen genomförs när beställningen godkänts. Produkterna skickas när kredit- eller betalkortet har debiterats eller betalningen har mottagits.

4.4 Genom att lägga en beställning via e-butiken bekräftar du att betalningsuppgifterna som lämnas med beställningen är giltiga och korrekta samt att du har behörighet att använda kredit- eller betalkortet för betalningen.

5. ÅNGERRÄTT FÖR KONSUMENTER

5.1 Om du beställer produkter i egenskap av konsument (enligt gällande konsumentlag) har du rätt att, utan att uppge skäl, ångra beställningen när som helst upp till 14 dagar efter att produkterna mottagits. För att utöva ångerrätten måste du tydligt informera oss om ditt beslut i ett skriftligt meddelande. För att uppfylla tidsfristen räcker det att skicka ångermeddelandet till Husqvarna (t.ex. via brev eller e-post, se avsnitt 10.1) senast den fjortonde dagen. Du kan använda blanketten på konsumentverket.se. Returnera sedan produkten inom 14 dagar (se avsnitt 10.1).

5.2 Om några betalningar har gjorts återbetalas dessa snarast, senast 14 dagar efter att ditt ångermeddelande har tagits emot, av Husqvarna. Husqvarna ersätter dig emellertid inte för fraktkostnader i samband med produktreturer. Ytterligare information om returer finns i returriktlinjerna. Om möjligt ska produkterna returneras i originalförpackningen. Om inte det är möjligt måste dem paketeras ordentligt för frakten.

5.3 Vid värdeförlust på någon av de returnerade produkterna som beror på användning av produkten utöver vad som krävs för att inspektera den kan Husqvarna göra ett avdrag från den eventuella återbetalningen till dig.

6. INSPEKTION, INSTALLATION OCH ANVÄNDNING

6.1 Vid leveransen uppmanas du att inspektera produkterna och kontrollera om de har skadats under transporten eller har uppenbara defekter. Sådana skador eller defekter ska utan dröjsmål anmälas till Husqvarna på den adress eller e-postadress som anges i avsnitt 10.2.

6.2 Du ansvarar för att korrekt installera och använda produkter som köps i e-butiken. För att få korrekt vägledning ska instruktionerna på produkternas förpackningar och relevanta användar-, produkt- och installationshandböcker från Husqvarna alltid läsas.

6.3 Reservdelar och tillbehör som köps i e-butiken måste alltid installeras och användas i enlighet med relevanta användar- och installationshandböcker till den produkt i vilken du avser att installera och använda reservdelarna eller tillbehören.

7. GARANTI OCH LAGSTADGADE KONSUMENTRÄTTIGHETER

7.1 Garanti

7.1.1 Produkter som beställs av (a) konsumenter och (b) andra kunder än konsumenter tillhandahålls med en 24-månaders respektive 12-månaders tillverkargaranti i enlighet med villkoren i garantisedeln som medföljer produkten såvida inte Husqvarna skriftligen har godkänt en utökad garanti, t.ex. som del av en kampanj (se avsnitt 11.2).

7.1.2 Om inte produkten uppfyller ovannämnda garanti har du rätt till någon av följande åtgärder (enligt Husqvarnas rimliga bedömning): (a) kostnadsfri reparation av auktoriserade servicetekniker, (b) om inte reparation är möjlig, (t.ex. om reparationskostnaderna skulle överskrida det ursprungliga inköpspriset) byte av produkten mot en produkt med motsvarande specifikation eller (c) om vare sig reparation eller byte är ett alternativ återbetalning av inköpspriset inklusive fraktkostnaden.

7.1.3 Information om att returnera produkter som inte uppfyller gällande garanti finns i avsnitt 10.1 nedan.

7.1.4 Oaktat ovanstående har Husqvarna inget ansvar för att inte garantin uppfylls ifall sådan icke-uppfyllelse är ett resultat av: (i) avsiktlig skada på eller misskötsel av produkten; (ii) förbrukningsartiklar och normalt slitage, inklusive men inte begränsat till batterier, lampor, kedjor [**]; (iii) kosmetiska skador och/eller icke-fungerande delar som inte påverkar produktens avsedda användning, t.ex. repor och missfärgning; (iv) underlåtenhet att följa användar- eller produkthandboken, installationshandboken eller andra instruktioner som rör användning, installation och skötsel av produkten; eller (v) vad gäller konsumentgaranti: användning av produkten för kommersiella ändamål eller andra ändamål än hushållsbruk.

7.1.5 Med undantag för ovanstående och i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag friskriver sig Husqvarna från alla uttryckliga och underförstådda garantier, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier om säljbarhet, tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål och tillförlitlighet eller tillgänglighet.

7.2 Lagstadgade rättigheter för konsumenter

7.2.1 Som konsument har du lagstadgade rättigheter vad gäller produkter som inte överensstämmer med produktspecifikationerna, däribland dessa villkor. Dessa lagstadgade rättigheter (bl.a. rätt till reparation, byte eller återbetalning av priset i vissa situationer) påverkas inte av något i dessa villkor, och garantin som anges i avsnitt 7.1 gäller utöver sådana rättigheter. Om du vill åberopa dina lagstadgade rättigheter kontaktakundsupport (se avsnitt 10.2 nedan).

8. ANSVARSBEGRÄNSNING, FORCE MAJEURE

8.1 Husqvarnas totala ansvar enligt dessa villkor i samband med en enskild inköpsorder ska begränsas till priset som du har betalat till Husqvarna för den beställningen. Husqvarna ska inte ha något ansvar för indirekta, särskilda, oförutsedda skador eller följdskador. Husqvarna tar inget ansvar för anspråk till följd av (a) icke avsedd användning eller hantering av produkten, (b) användning och installation i kombination med apparater/produkter för vilka produkten inte är avsedd eller (c) felaktig installation. Observera att användning, installation eller skötsel som inte utförs på det sätt som krävs kan orsaka personskador och skador på produkten.

8.2 Ansvarsbegränsningen i avsnitt 8.1 ska inte gälla vid bedrägeri, grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse av Husqvarna, och Husqvarna begränsar inte på något sätt sitt ansvar för dödsfall eller personskada som har orsakats av vårdslöshet. Dessutom ska inget i dessa villkor på något sätt undanta konsumentens lagstadgade rättigheter (se avsnitt 7.2).

8.3 Husqvarna ansvarar inte för underlåtenhet att fullgöra, eller fördröjning i fullgörelsen av, någon av sina skyldigheter enligt dessa villkor som rör händelser utanför dess rimliga kontroll, däribland force majeure, brand, översvämning, extremt väder, explosioner, krig (oavsett om det har förklarats eller inte), terroristhandlingar, arbetskonflikter (oavsett om dess anställda är inblandade eller inte), handlingar av lokala myndigheter, staten eller andra behöriga myndigheter eller andra force majeure-händelser i enlighet med gällande lag.

9. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

9.1 Personuppgifter behandlas i enlighet med vårt Sekretessmeddelande. https://privacyportal.husqvarnagroup.com/se/privacy-notice/

10. RETURER, KUNDSUPPORT

10.1 Utan att det påverkar avsnitt 5 (i tillämpliga fall) returnerar du en produkt till Husqvarna för reparation, byte eller återbetalning (enligt vad som anges på annat ställe i dessa villkor) genom att kontakta återförsäljaren som valts i kassan eller Husqvarna och följa förfarandet som anges i returguiden [länk]. Pengar (exklusive frakt) kommer att återbetalas om ovanstående krav är uppfyllda. Kunden står själv för returkostnader.

10.2 Allmänna frågor om användning, skötsel eller service av produkten finns i användarhandboken och i e-butiken. Du kan också kontakta Husqvarna via e-post: Kundtjanst@husqvarna.se eller telefon: +46 (0)36 36 40 00. Du hittar återförsäljare på [https://www.husqvarna.com/se/dealer-locator/]. Besöksadressen till Husqvarna är Drottninggatan 2 561 82 Huskvarna SVERIGE.

11. ÖVRIGT

11.1 Husqvarna får anlita underleverantörer och/eller överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor utan föregående skriftligt meddelande (vid överlåtelse av dina rättigheter meddelar Husqvarna dig skriftligen därom), men detta påverkar inte dina rättigheter eller Husqvarnas skyldigheter enligt dessa villkor.

11.2 Husqvarna kan ibland köra kampanjer, vidta säljfrämjande åtgärder eller erbjuda andra incitament (”erbjudanden”) vad gäller produkter som erbjuds i e-butiken. Giltigheten av och villkoren som gäller för erbjudanden anges i ytterligare villkor och/eller regler som ska göras tillgängliga för dig vid den tidpunkten. Annat än vad som uttryckligen anges i sådana kampanjvillkor eller -regler reglerar dessa villkor tillhandahållandet av produkter som beställs i samband med ett erbjudande.

11.3 Dessa villkor tillsammans med beställningsgodkännandet, garantisedlar, kampanjvillkor och -regler samt andra Husqvarna-policyer och -villkor (i tillämpliga fall) som det hänvisas till häri utgör hela avtalet mellan dig och Husqvarna vad gäller tillhandahållandet av produkter, och ersätter alla tidigare muntliga och skriftliga meddelanden med avseende på ämnet i fråga. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig, overkställbar eller olaglig ska de övriga bestämmelserna fortsätta att ha samma giltighet och verkan som tidigare.

12. REGLERANDE LAG, TVISTLÖSNING

12.1 Dessa villkor regleras av svensk lag (utan hänsyn till lagvalsregler). Villkoren regleras inte av Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor, vars tillämpning uttryckligen undantas.

12.2 Oaktat avsnitt 12.1 regleras dessa villkor om du är konsument av lagarna i jurisdiktionen där du är bosatt, utan hänsyn till dess lagvalsregler.

12.3 Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara engelska. Skiljeförfaranden som genomförs enligt avtalet, däribland information som lämnas ut och beslut samt skiljedomar som görs eller tillkännages under förfarandet, hålls strikt konfidentiella.

12.4 Oaktat avsnitt 12.3 ska, om du är konsument, alla tvister, sakframställningar och anspråk som uppkommer på grund av eller i samband med dessa villkor avgöras av domstolarna i landet där du är bosatt. Tvister kan också hänskjutas till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. Europeiska kommissionen har en webbplats för tvistlösning på nätet som syftar till att hjälpa konsumenter och näringsidkare att lösa tvister utanför domstol, se http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

*****

Dessa villkor uppdaterades senast: 19 februari 2021