Condiții de utilizare

Husqvarna apreciază interesul dumneavoastră pentru compania și produsele noastre. Vă solicităm și vă încurajăm să citiți aceste Condiții de utilizare înainte de a utiliza Site-ul. Utilizând Site-ul vă angajați să respectați Condițiile.


General (Informații generale)

Acest site web și site-urile subordonate acestuia (numite împreună „Site") sunt publicate și întreținute de Husqvarna AB (publ) / GARDENA GmbH sau companiile, filialele sau sucursalele (denumite împreună HUSQVARNA) din grupul său. Utilizarea Site-ului de către dumneavoastră este supusă unui acord legal între dumneavoastră și HUSQVARNA (“Acord”). În continuare sunt prezentate condițiile prezentului Acord („Condițiile”). Utilizând acest Site confirmați că ați citit, înțeles și acceptat Condițiile și documentele corelate. Este important să citiți Condițiile cu atenție. Dacă nu sunteți de acord cu Condițiile și documentele asociate, nu aveți dreptul să utilizați Site-ul.


Licență

În conformitate cu Termenii impuși prin prezentul Acord, HUSQVARNA vă acordă dreptul limitat non-exclusiv, netransferabil, de a accesa, vizualiza și utiliza prezentul Site și materialele de pe acesta. Dumneavoastră sunteți de acord să nu întrerupeți sau să încercați să întrerupeți în niciun mod funcționarea Site-ului.

HUSQVARNA vă autorizează să vizualizați și să descărcați informațiile („Materiale") de pe Site pentru utilizare personală, necomercială, cu excepția situațiilor în care se exprimă explicit altfel în Buletinul de știri pentru medii sociale Husqvarna. Această autorizare nu reprezintă un transfer al proprietății materialelor și al copiilor materialelor de pe Site și este supusă următoarelor restricții: 1) dumneavoastră trebuie să păstrați în toate exemplarele descărcate ale materialelor toate informațiile de copyright și alte informații proprietare conținute în Materiale; 2) dumneavoastră nu puteți modifica Materialele în niciun mod și nu le puteți reproduce sau afișa public, executa, distribui sau comunica în niciun alt mod în scopuri publice sau comerciale; și 3) nu trebuie să transferați Materialele către nicio altă persoană, numai dacă o înștiințați cu privire la obligațiile care decurg din prezentul Acord și aceasta este de acord să le respecte. Dumneavoastră sunteți de acord să respectați toate restricțiile suplimentare afișate pe Site, așa cum ar putea fi acestea actualizate la anumite intervale de timp.


Garanțiile acordate utilizatorului

Dumneavoastră vă asumați responsabilitatea și garantați că utilizați Site-ul în conformitate cu aceste Condiții, inclusiv cu respectarea restricțiilor și prevederilor prezentului Acord și că veți respecta toate politicile și regulile de utilizare a Site-ului prezente și viitoare. Dumneavoastră sunteți de acord că nu veți utiliza site-ul pentru: (a) a transmite mesaje spam sau nesolicitate; (b) a pretinde că reprezentați compania HUSQVARNA sau a vă asuma o identitate falsă sau a permite unui terț să își asume identitatea dumneavoastră; (c) a falsifica anteturi sau a manipula în alt mod identificatorii pentru a masca originea oricărui conținut transmis prin intermediul site-ului; (d) a vă declara fals legătura cu o persoană fizică sau juridică; (e) a acționa într-o manieră care afectează negativ abilitatea altor utilizatori de a utiliza site-ul; (f) a vă implica în activități care ar putea încălca legile în vigoare, (g) a posta sau transmite orice materiale care încalcă în orice mod drepturile altor persoane sau care sunt ilegale, abuzive, calomniatoare, vulgare sau supărătoare în alt mod sau care conțin reclame sau solicitări referitoare la servicii sau produse sau (h) a colecta sau stoca date personale despre alți utilizatori, cu excepția cazurilor în care sunteți autorizați de acei utilizatori în acest sens.

Întrucât Magazinul Online oferă spre vânzare produse a căror utilizare impune o diligență suplimentară, din rațiuni de siguranță a utilizării, plasarea comenzilor pe magazinul online este permisă doar pentru utilizatorii care au împlinit vârsta de 18 ani. În cazurile excepționale în care vom lua cunoștință de faptul că a fost plasată o comandă de către un utilizator care nu a împlinit vârsta de 18 ani, HUSQVARNA va sista procesarea comenzii. La plasarea comenzii, utilizatorii se obligă să furnizeze date corecte privind îndeplinirea condiției vârstei minime de 18 ani. Răspunderea pentru furnizarea unor date neveridice aparține în exclusivitate reprezentanților legali ai minorilor. Utilizatorii care nu au împlinit 18 ani sunt, astfel, rugați în mod ferm să nu se înregistreze pe website și să nu plaseze comenzi.


Notificare privind confidențialitatea

Informații detaliate despre modalitatea de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal de către HUSQVARNA, modul în care colectăm și gestionăm datele dumneavoastră cu caracter personal, modul în care asigurăm confidențialitatea și securitatea prelucrării, precum și informații despre drepturile dumneavoastră și cum le puteți exercita pot fi găsite în Politica de confidențialitate HUSQVARNA, pe care vă rugăm să o consultați. Prin utilizarea acestui Site sunteți de acord ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie folosite în conformitate cu Politica de confidențialitate HUSQVARNA.

Totodată, întrucât folosim Module Cookie pentru a asigura funcționalitatea și operabilitatea Site-ului, puteți găsi toate informațiile necesare cu privire la aceste module accesând Politica privind Modulele Cookie.


Modificările

HUSQVARNA își rezervă dreptul de a schimba, modifica, adăuga sau elimina secțiuni din prezentul document, integral sau parțial, în orice moment și fără notificare prealabilă. Modificările aduse prezentului document vor intra în vigoare în momentul publicării pe Site. Continuarea utilizării Site-ului de către dumneavoastră în urma publicării oricărei modificări a prezentului Acord va fi considerată a reprezenta acceptarea modificării respective.


Drepturi de proprietate intelectuală

Confirmați și sunteți de acord că toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, drepturile de autor, brevetele, know-how, informațiile confidențiale, drepturile la baza de date și drepturile la mărcile comerciale și proiectele înregistrate sau neînregistrate) de pe Site aparțin HUSQVARNA sau partenerilor săi licențiați. Portofoliul și drepturile de proprietate intelectuală care decurg din utilizarea acestor drepturi de proprietate intelectuală deținute de HUSQVARNA vor fi puse în aplicare de HUSQVARNA.

Prezentul Site și toate materialele sunt protejate prin legile drepturilor de autor și tratatele internaționale. Dumneavoastră sunteți de acord să respectați toate legile internaționale privitoare la drepturile de autor când utilizați prezentul Site, inclusiv Materialele, și să nu permiteți copierea neautorizată a Materialelor. HUSQVARNA nu vă acordă niciun drept explicit sau implicit asupra niciunui brevet, proiect, marcă comercială, drept de autor sau secret comercial.

Dumneavoastră sunteți de acord și confirmați că nu veți utiliza, și nicio prevedere a prezentelor condiții nu vă acordă dreptul să utilizați, mărcile comerciale, numele comerciale, mărcile de servicii, siglele, numele de domenii sau alte caracteristici distinctive ale mărcii HUSQVARNA, în alte moduri sau căi decât cele menționate explicit de către HUSQVARNA în lista de mărci comerciale.

Rețineți că orice informații, sugestii nesolicitate, idei sau alte materiale trimise vor fi considerate ca nefiind confidențiale și proprietare. Dacă trimiteți orice informații sau materiale, cu excepția declarației cu informații despre brevete, așa cum este descrisă în Politica Husqvarna cu privire la ideile nesolicitate, acordați companiei HUSQVARNA o licență nerestricționată, fără redevențe, irevocabilă și internațională pentru utilizarea, reproducerea, afișarea, executarea, modificarea, transmiterea și distribuirea acelor materiale și informații și, de asemenea, sunteți de acord că HUSQVARNA poate să utilizeze orice idei, concepte, know-how sau tehnici pe care ni le trimiteți în orice scop. Pentru informații suplimentare, consultați Politica Husqvarna cu privire la ideile nesolicitate.


Software

Orice software care ar putea fi disponibil pentru descărcare de pe acest site web („Software”) este înregistrat prin copyright în numele companiei HUSQVARNA și/sau al furnizorilor săi.

Utilizarea Software-ului este guvernată de condițiile acordului cu utilizatorii finali, dacă există un astfel de acord, care însoțește Software-ul sau este integrat în acesta („Acordul de licențiere”). Dacă nu se specifică altfel în Acordul de licențiere, Software-ul este disponibil pentru descărcare numai de către utilizatori finali. Orice reproducere sau redistribuire a Softwareul-ui care nu respectă Acordul de licențiere poate atrage pedepse civile și penale.

FĂRĂ A LIMITA PREVEDERILE MAI SUS MENȚIONATE, COPIEREA SAU REPRODUCEREA SOFTWARE-ULUI PE ORICE ALT SERVER SAU LA ORICE ALTĂ LOCAȚIE PENTRU REPRODUCERE SAU REDISTRIBUIRE ULTERIOARĂ ESTE INTERZISĂ ÎN MOD EXPLICIT.

DACĂ EXISTĂ O GARANȚIE ACORDATĂ PENTRU SOFTWARE, ACEASTA ESTE ACORDATĂ NUMAI ÎN CONFORMITATE CU CONDIȚIILE ACORDULUI DE LICENȚIERE. CU EXCEPȚIA GARANȚIEI MENȚIONATE ÎN ACORDUL DE LICENȚIERE, HUSQVARNA DECLINĂ PRIN PREZENTA ORICE GARANȚIE ȘI CONDIȚIE REFERITOARE LA SOFTWARE, INCLUSIV TOATE GARANȚIILE IMPLICATE ȘI CONDIȚIILE DE VANDABILITATE, ADECVATE PENTRU UN ANUMIT SCOP, TITLU ȘI NEÎNCĂLCARE.


Alte site-uri web

Pentru comoditate, prezentul Site ar putea include legături către site-uri de pe internet deținute, publicate și întreținute de terți. HUSQVARNA nu încearcă să monitorizeze Conținuturile site-urilor terțe, HUSQVARNA nu își asumă responsabilitatea pentru acuratețea sau corectitudinea unor astfel de site-uri ale terților.


Legături externe către Site

Toate legăturile către Site trebuie aprobate în scris de HUSQVARNA, iar HUSQVARNA își exprimă acordul pentru legături în care: (i) legătura este formată numai din text și conține numai numele „HUSQVARNA", fără mărci comerciale proprietare ale HUSQVARNA sau ale deținătorilor săi de licență; (ii) legătura este direct către www.husqvarna.com, nu către o subpagină; (iii) legătura, atunci când este accesată de un utilizator, afișează pagina pe ecran complet, într-o fereastră de browser completă și funcțională, nu într-un „cadru" de pe site-ul web pe care se află legătura; și (iv) aspectul, poziția și alte detalii ale legăturii nu creează impresia falsă că o entitate sau activitățile sau produsele sale sunt asociate cu compania HUSQVARNA sau sponsorizate de aceasta și nu afectează sau au un impact negativ asupra reputației asociate cu numele și mărcile comerciale ale companiei HUSQVARNA și ale afiliaților săi. HUSQVARNA își rezervă dreptul de a își revoca în orice moment consimțământul acordat pentru utilizarea legăturii.


Excluderea garanțiilor implicite privind conținutul Site-ului

Deși am depus eforturi pentru a asigura acuratețea informațiilor și disponibilitatea Site-ului, HUSQVARNA nu își asumă nicio responsabilitate corelată cu aceste aspecte. MATERIALELE POT CONȚINE INFORMAȚII INEXACTE ȘI GREȘELI DE DACTILOGRAFIERE. HUSQVARNA NU GARANTEAZĂ ACURATEȚEA SAU INTEGRALITATEA MATERIALELOR SAU CORECTITUDINEA ORICĂRUI SFAT, OPINIE, DECLARAȚIE SAU ALTĂ INFORMAȚIE AFIȘATĂ SAU DISTRIBUITĂ PE SITE. DUMNEAVOASTRĂ CONFIRMAȚI CĂ VĂ ASUMAȚI INTEGRAL RISCUL PENTRU URMAREA ORICĂREI ASTFEL DE OPINII, SFAT, DECLARAȚIE, MEMORANDUM SAU INFORMAȚIE. ÎNTREGUL CONȚINUT ESTE OFERIT „CA ATARE” ȘI „CONFORM DISPONIBILITĂȚII”. HUSQVARNA DECLINĂ EXPLICIT ORICE RESPONSABILITATE SAU GARANȚIE DE ORICE FEL, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTEA, GARANȚIILE DE VANDABILITATE SAU ADECVARE UNUI ANUMIT SCOP, NEÎNCĂLCARE SAU CORELATE CU FUNCȚIONAREA SITE-ULUI SAU CU CONȚINUTUL. HUSQVARNA NU GARANTEAZĂ ȘI NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE CU PRIVIRE LA SECURITATEA ACESTUI SITE WEB. DUMNEAVOASTRĂ SUNTEȚI DE ACORD CĂ ORICE INFORMAȚII TRIMISE AR PUTEA FI INTERCEPTATE. HUSQVARNA NU GARANTEAZĂ CĂ SITE-UL WEB, SERVICIILE PRIN INTERMEDIUL CĂRORA ESTE PUBLICAT SITE-UL SAU COMUNICAȚIILE ELECTRONICE TRIMISE DE HUSQVARNA NU CONȚIN VIRUȘI SAU ALTE ELEMENTE PERICULOASE. ORICE ASTFEL DE RESPONSABILITATE, GARANȚIE ȘI CONDIȚIE ESTE EXCLUSĂ, CU EXCEPȚIA SITUAȚIILOR ÎN CARE LEGEA INTERZICE EXCLUDEREA. ACEASTĂ EXCLUDERE A GARANȚIILOR IMPLICITE SE VA APLICA ȘI CU PRIVIRE LA ORICE SITE TERȚ.

În principiu, toate produsele listate în Magazinul Online sunt disponibile pentru plasarea comenzilor online sau pot fi achiziționate direct din magazinele fizice aparținând distribuitorilor autorizați - www.husqvarna.com/ro. Cu toate acestea, există posibilitatea ca, din cauza unor erori materiale sau întârzieri în actualizarea conținutului Site-ului, anumite produse să nu mai fie disponibile, cu consecința imposibilității acceptării comenzii. HUSQVARNA nu își asumă răspunderea pentru imposibilitatea de achiziționare a acestor produse.

Depunem toate eforturile pentru a asigura o corespondență cât mai exactă din punct de vedere vizual, tehnic și calitativ între produsele prezentate în magazinul online și produsele livrate ulterior plasării comenzilor dumneavoastră Se poate, totuși, întâmpla ca produsele livrate să arate ușor diferit de cele din sugestiile de prezentare de pe Site, fără ca aceste mici diferențe să privească specificațiile tehnice ale produsului, care sunt publicate pe Site. HUSQVARNA nu își asumă răspunderea pentru aceste eventuale mici diferențe privind aspectul vizual, câtă vreme marca și modelul produsului, precum și specificațiile tehnice ale acestuia coincid cu informațiile publicate pe Site pentru produsul comandat.

Informațiile publicate pe Site-ul web pot conține referințe sau referințe indirecte la produse, servicii, etc. HUSQVARNA care nu sunt anunțate sau disponibile în țara dumneavoastră Acuratețea acestor informații nu poate fi garantată, în special din cauza faptului că aceste informații se pot schimba, iar cerințele specifice sau disponibilitatea nu presupun că HUSQVARNA intenționează să anunțe astfel de produse, servicii, etc. în țara dumneavoastră Contactați dealerul local pentru detalii complete despre produsele, serviciile, etc. pe care le puteți comanda. HUSQVARNA își rezervă dreptul, după cum crede de cuviință, să schimbe, modifice, adauge și/sau retragă orice produs, serviciu, etc. în orice moment și fără înștiințare prealabilă.


Reguli Aplicabile Magazinului Online

Magazinul online este un site web deținut de Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Drottninggatan 2, Suedia.

Secțiunea, în limba română, aferentă Magazinului Online – https://promo.husqvarna.com/ro/ este administrată de HUSQVARNA PĂDURE & GRĂDINĂ SRL. Utilizatorii care plasează comenzi pe Magazinul Online intră în raporturi contractuale cu HUSQVARNA PĂDURE & GRĂDINĂ SRL.

Pentru mai multe informații privind termenii și condițiile specifice aplicabile furnizării produselor, vă rugăm să consultați CONDIȚII DE VÂNZARE APLICABILE ÎN MAGAZINUL ONLINE HUSQVARNA.


Limitarea responsabilității

HUSQVARNA NU VA FI ÎN NICIO SITUAȚIE RESPONSABILĂ PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, CONSECVENȚIALE SAU PUNITIVE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTEA, DAUNE SURVENITE DIN PIERDEREA OPORTUNITĂȚILOR DE AFACERI, CONTRACTE, VENITURI, DATE, INFORMAȚII SAU INACTIVITATE) CARE REZULTĂ SAU DECURG DIN SAU SUNT CORELATE CU UTILIZAREA, SAU IMPOSIBILITATEA DE A UTILIZA, PREZENTUL SITE SAU CONȚINUTUL CU SAU FĂRĂ LEGĂTURĂ CU PREZENȚII TERMENI, CHIAR DACĂ HUSQVARNA A FOST ÎNȘTIINȚATĂ DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. ÎN PLUS FAȚĂ DE CONDIȚIILE IMPUSE ÎN PREZENTUL ACORD, HUSQVARNA NU VA FI SUB NICIO FORMĂ RESPONSABIĂ PENTRU NICIO EROARE, LIPSĂ DE ACURATEȚE, OMISIUNE SAU ALTE DEFECTE, LIPSE DE SINCRONIZARE SAU LIPSĂ DE AUTENTICITATE A ORICĂROR INFORMAȚII DE PE PREZENTUL SITE. ACESTE LIMITĂRI ALE RESPONSABILITĂȚII SE VOR APLICA ȘI CU PRIVIRE LA ORICE SITE TERȚ.


Declarație referitoare la jurisdicție

Prezentul Site este controlat, întreținut și administrat de HUSQVARNA de la birourile sale din Suedia. HUSQVARNA nu garantează că materialele de pe prezentul Site sunt aplicabile sau disponibile pentru utilizare la alte locații decât Suedia. Accesarea Site-ului din zone în care conținutul Site-ului este ilegal este interzisă. Dacă accesați acest Site din alte locații decât din Suedia, sunteți responsabil pentru respectarea legilor locale. Legile din Regatul Suediei vor guverna prezentul Acord, fără a intra în conflict cu prevederile legale din alte țări. Tribunalul din Stockholm va avea jurisdicție exclusivă în prima instanță a oricărui litigiu care decurge din prezentul Acord.