Retningslinjer for retur

Vi i Husqvarna Norge forholder oss til norsk kjøpslov (forbrukerkjøpsloven).

Ønsker du å returnere en vare?

Slik gjør du:

1) Fyll ut returskjema

2) Lever varen i original emballasje sammen med oppdatert returskjema og kopi av ordrebekreftelse til utleveringsforhandler.

3) Kjøpesummen refunderes etter at varen er mottatt i forhandlerens butikk og returen er godkjent.


Krav for retur:

  • Returen er meldt innen14.dager etter kjøpsdato
  • Varen skal returneres i salgbar tilstand.
  • Varen skal returneres ubrukt i intakt original emballasje.
  • Varen skal ha alle merkelapper intakte.
  • Varen skal returneres til utleveringsforhandler

.


NB! Retur må skje innen 14 dager fra kjøpsdato. Blir du forhindret i å dra til forhandler innen 14 dager kan du sende returskjema til info@husqvarna.no. Varen må fortsatt leveres til forhandler.

ANGRERETT:

Angrerettloven

av 21. Desember nr. 105 2000. Forburuker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen

grunn innen 14 dager etter at tjenesteyter har oppfylt sin opplysningsplikt

ihht. Angrerettloven og varer er mottatt. Fristen løper uansett ut senerest 3

måneder etter at varen er mottatt, eller etter 1 år dersom opplysninger om

angreretten ikke er gitt. Forbruker må gi melding til tjenesteyter derfrom

angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen

fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av

besvismessige årsaker være skriftlig. Dersom vilkårene for angrerett er

oppfylt, plikter tjenesteyter å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er

belastet forbruker. Returkostnader må imidlertidig forbruker bære, med mindre

tjenesteyteren har mislighold avtalen, eller tjenesteyteren i henhold til

avtalebn har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte varen ikke var

tilgjengelig.

Kilde: Forbrukerområdet.Hvis det oppstår spørsmål rundt din online-bestilling ta kontakt med oss på info@husqvarna.no. Har du derimot spørsmål rundt produktet, reklamasjon eller garanti etter utlevering, vennligst ta kontakt med utleveringsforhandler eller din lokale forhandler. Se alle våre forhandlere her.

Regler for retur av produkter med oppdagede mangler:

• Kunden har rett til å rapportere eventuelle oppdagede feil og be om reparasjon fra nærmeste forhandler innen rimelig tid. Det eneste unntaket er feil forårsaket av håndtering av varene fra kunden. For mer informasjon se kjøp og salgsvilkår .