Retouren

Retourneren

In de periode van 14 dagen na ontvangst van uw totale bestelling heeft u de mogelijkheid te herroepen. U bent op tijd met herroepen als u de herroeping verzendt voordat deze termijn is verstreken. Tijdens deze bedenktijd van 14 dagen dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U dient het product slechts in die mate uit te pakken zodat u kunt beoordelen of u het product wenst te behouden. Wij hanteren de stelregel wat u in de fysieke winkel ook met het product zou kunnen doen. Mocht u verder gaan om product te beoordelen en dan besluit om te retourneren met gebruikssporen dan passen wij een waardevermindering toe.

Let bij het retourneren op het volgende:

  • De 14 dagen bedenktijd geldt alleen voor die producten die via de E-com Husqvarna webshop zijn gekocht en afgeleverd of zijn opgehaald via een van de "E-Com Husqvarna" dealers in Nederland.
  • U binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van uw totale bestelling en zonder opgave van reden de koopovereenkomst herroepen, u bent op tijd met herroepen als u de herroeping verzendt voordat deze termijn is verstreken.
  • U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken
  • Wij adviseren u, om het verwerken van uw retourzending te optimaliseren, gebruik te maken van het modelformulier voor herroeping en een getekende kopie van uw factuur toe te voegen aan de retourzending.
  • De retourzending kunt u afgeven bij uw Husqvarna dealer waar u ook de bestelling heeft aangenomen. Een andere optie is om uw bestelling via de post te versturen naar aan uw Husqvarna dealer.

    De adresgegevens van uw geselecteerde dealer vindt u terug op uw orderbevestiging of digitale factuur.

Terugbetaling

  • Indien u een bedrag betaald heeft, zal dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terug betaald worden met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft. Husqvarna Nederland BV mag wachten met terugbetalen tot zij de goederen retour heeft ontvangen of de consument heeft aangetoond dat de goederen zijn afgeleverd bij de "E-Com Husqvarna", al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Aan de terugbetaling zijn voor u geen administratiekosten verbonden.
  • De verzendkosten en het risico van verzending van uw adres naar "E-Com Husqvarna" dealers zijn voor uw rekening.
  • Wanneer u een bestelling in zijn geheel retourneert ontvangt u het totale factuurbedrag inclusief de verzendkosten terug. Indien u een bestelling gedeeltelijk retourneert ontvangt u enkel de artikel waarde terug.

Retourprocedure

U kunt op deze wijze producten aan ons retourneren:
Wij adviseren u, om het verwerken van uw retourzending te optimaliseren, gebruik te maken van het retourformulier en deze samen met een getekende kopie van uw factuur toe te voegen aan de retourzending.

Het retourformulier is te vinden via onderstaande button:


Voor retourzendingen waarbij er geen mogelijkheid is om het online retourformulier in te vullen, kunt u ons een e-mail (online.supportnl@husqvarnagroup.com) sturen.


Uw gegevens worden door Husqvarna Nederland BV (in overeenstemming met het gegevensbeschermingsbeleid van het bedrijf) verzameld voor het verwerken van uw bestelling en het leveren van gerelateerde updates Privacybeleid

Als u ons uw persoonlijke gegevens en uw toestemming geeft om informatie over onze producten, diensten en acties te ontvangen, zullen wij uw informatie uitsluitend verwerken en gebruiken voor informatie over onze producten, diensten en promoties. Uw toestemming om informatie over onze producten, diensten en promoties te ontvangen, kan te allen tijde en zonder opgave van redenen kosteloos voor de toekomst worden ingetrokken. U kunt uw toestemming herroepen door een e-mail te sturen naar het volgende adres (info@husqvarna.nl) of per post op het volgende adres (Husqvarna Nederland BV Jool Hulstraat 20-22 1327 HA Almere).