KÖP- OCH FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR HUSQVARNAS E-BUTIK

1. INLEDNING


1.1 I dessa köp- och försäljningsvillkor för Husqvarnas e-butik (”Villkoren”) anges de specifika villkoren som gäller

tillhandahållandet av produkter, däribland tillbehör och reservdelar, (”Produkter”) som beställs av företag och/eller

konsumenter (”Dig”) från Husqvarnas e-butik https://promo.husqvarna.com/fi/?sl=fs (”E-butiken”) för leverans i

Finland (exklusive Åland). Ytterligare produkt- och garantiinformation (bl.a. produktspecifikationer) finns på

produktsidorna i E-butiken.

1.2 E-butikens webbplats ägs av Husqvarna AB (publ) med organisationsnummer 556000-5331 och säte i Huskvarna, Sverige. E-butiken drivs av Oy Husqvarna Ab. Oy Husqvarna Ab:s hemadress är Helsingfors, Finland, organisationsnummer 1963845-0, och besöksadressen är Juurakkotie 5 B 2, 01510 Vanda (”Husqvarna”). Husqvarnas momsregistreringsnummer är FI19638450.

1.3 Vi vill att Du läser dessa Villkor noggrant innan Du beställer Produkter. Genom att kryssa i rutan ”Jag godkänner” i kassan och skicka beställningen godkänner och samtycker Du till att vara bunden av dessa Villkor. Villkoren finns till hands på svenska och finska. Husqvarna förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning ändra Villkoren genom att lägga upp en ny version av dem i E-butiken. En sådan ändring påverkar emellertid inte beställningar som har lagts innan de ändrade Villkoren publiceras i E-butiken. Övriga villkor som finns i E-butiken, såsom de allmänna användarvillkoren för webbplatsen (https://www.husqvarna.com/fi-se/anvandarvillkor/), sekretessmeddelanden (https://privacyportal.husqvarnagroup.com/) och cookiemeddelanden (https://www.husqvarna.com/fi-se/cookies/), gäller också vid användande av E-butiken. Behåll en kopia av dessa Villkor, Husqvarna kanske inte arkiverar Ditt avtal.

1.4 Genom att godkänna dessa Villkor bekräftar Du att Du är minst 18 år.

2. BESTÄLLNING AV PRODUKTER

2.1 Produkter beställs och avtalet för inköp av Produkter ingås enligt följande process:

(i) När Produkterna har valts läggs beställningen genom att gå vidare till kassan. I E-butikens kassa vägleds Du genom en serie instruktioner. Om en vald Produkt inte finns i lager kan Du begära att få ett meddelande (via e-post) när Produkten finns i lager. Du godkänner att Din beställning är ett erbjudande att, enligt dessa Villkor, köpa Produkterna som räknas upp i beställningen, och att det inte finns något bindande avtal mellan Dig och Husqvarna förrän beställningen godkänts av Husqvarna. Husqvarna strävar efter att tillhandahålla alla beställda Produkter, men observera att Husqvarna inte garanterar Produkternas tillgänglighet. Om Produkterna Du beställt inte längre finns tillgängliga tar Husqvarna kontakt med Dig. Husqvarna har vid behov rätt att inte godkänna Din beställning.

(ii) Vid beställning uppmanas Du att lämna viss information gällande Din beställning, t.ex. kontaktuppgifter, leveransadress och information om den valda betalningsmetoden (t.ex. betalkortsnummer). Du uppmanas också att ange önskad återförsäljare för upphämtning av Produkterna (om upphämtning väljs som leveransalternativ) och för returer samt garantireparationer.

(iii) Ett mottagningsmeddelande skickas via e-post med detaljerad information om Produkterna som Du har beställt. Spara beställningsnumret och -datumet för framtida referens. Denna bekräftar att Husqvarna har mottagit Din beställning, men utgör inte en bekräftelse eller ett beställningsgodkännande från Husqvarna. Du kan makulera eller uppdatera beställningen tills Husqvarna skickar en beställningsbekräftelse (se nästa punkt).

(iv) När beställningen har behandlats och godkänts av Husqvarna och Produkten är redo att levereras skickar Husqvarna en beställningsbekräftelsetill Dig via e-post eller sms. Vid mottagandet av denna bekräftelse ingås avtalet om inköp av Produkterna. Det faktiska avsändandet av beställningen sker emellertid i enlighet med vad som anges i avsnitt 4.3. Om en Produkt som beställts inte finns i lager (däribland om det beställda antalet delvis inte finns i lager) kontaktar Husqvarna Dig så att Du antingen kan makulera beställningen eller, om Produkten förväntas återkomma i lager, låta beställningen ligga kvar.

3. LEVERANS

3.1 Husqvarna skickar Produkterna enligt det leveransalternativ som valts i kassan. Om Du väljer hemleverans utförs den av Husqvarnas underleverantörer (t.ex. återförsäljare och/eller transportpartner) och Du bekräftar att informationen om leveransen av Produkterna kan fås direkt från sådana underleverantörer. Om Du väljer click & collect tjänsten levererar Husqvarna Produkterna till vald återförsäljarbutik. Återförsäljaren kontaktar Dig när Produkterna har inspekterats, monterats och är redo att hämtas.

3.2 Sändnings- och leveransdatum är endast uppskattningar och kan inte garanteras. Produkter som är märkta med ”i lager” levereras vanligtvis inom 3-5 arbetsdagar. Om inte Produkterna är tillgängliga inom dessa uppskattade leveranstider eftersträvar Husqvarna att informera Dig om det via kontaktuppgifterna som lämnats (om inte Produkterna är tillgängliga i beställt antal kan Du välja ett lägre antal och makulera återstående beställt antal eller att makulera beställningen i sin helhet).

3.3 Leveransen slutförs när Husqvarna levererar Produkterna till adressen som Du uppgett eller, om Du har valt click & collect tjänsten, när Produkterna levereras till butiken. Om ingen är hemma på leveransadressen står produkterna på servicestället eller i PostNords terminal i 14 dagar varefter produkterna returneras automatiskt till importören i Finland.

3.4 Husqvarna förbehåller sig rätten att göra smärre tekniska ändringar av beställda Produkter som inte påverkar Produkternas funktionalitet.

4. PRISER, FRAKTKOSTNADER OCH BETALNING

4.1 Priserna som gäller på de beställda Produkterna anges i E-butiken och bekräftas i mottagningsmeddelandet. Alla priser i E-butiken visas i E-butikens lokala valuta inklusive moms (i tillämpliga fall), men exklusive avgifter för frakt och expediering (dessa läggs till på varorna och specificeras innan dessa Villkor godkänns).

4.2 Även om Husqvarna försöker säkerställa att alla priser i E-butiken är korrekta kan fel inträffa (t.ex. av tekniska skäl som nätverksfel, överföringsfel osv.). Om Husqvarna upptäcker ett fel i priset på Produkter som beställts, som är så tydligt att det rimligen borde ha förståtts som ett fel, informerar Husqvarna Dig så snart som möjligt och ger Dig möjlighet att bekräfta beställningen till rätt pris eller att makulera den.

4.3 Tillgängliga valbara betalningsmetoder visas i E-butikens kassa. Ditt kredit- eller betalkort debiteras och banköverföringen genomförs när beställningen godkänts. Produkterna skickas när kredit- eller betalkortet har debiterats eller betalningen har mottagits (enligt den valda betalningsmetoden).

4.4 Genom att lägga en beställning via E-butiken bekräftar Du att betalningsuppgifterna som lämnas med beställningen är giltiga och korrekta samt att Du har behörighet att använda kredit- eller betalkortet för betalningen.

5. ÅNGERRÄTT FÖR KONSUMENTER

5.1 Om Du beställer Produkter i egenskap av konsument (enligt gällande konsumentskyddslag) har Du rätt att, utan att uppge skäl, ångra beställningen när som helst upp till 30 dagar efter att Produkterna mottagits. För att utöva ångerrätten måste Du tydligt informera oss om Ditt beslut i ett skriftligt meddelande. För att uppfylla tidsfristen räcker det att skicka ångermeddelandet till Husqvarna (t.ex. via brev eller e-post, se avsnitt 10.1) senast den fjortonde dagen. Du kan använda blanketten på https://www.kkv.fi/sv/information-och-anvisningar/.... Returnera sedan Produkten inom 14 dagar från ångermeddelandet (se avsnitt 10.1).

5.2 Om några betalningar har gjorts återbetalas dessa snarast, senast 14 dagar efter att Ditt ångermeddelande har tagits emot. Husqvarna ersätter dig emellertid inte för fraktkostnader i samband med produktreturer. Ytterligare information om returer finns i returriktlinjerna. Om möjligt ska Produkterna returneras i originalförpackningen, men om inte det är möjligt måste Du försäkra dig om att de paketeras säkert för frakten.

5.3 Vid värdeförlust på någon av de returnerade Produkterna som beror på användning av Produkten utöver vad som krävs för att inspektera den kan Husqvarna göra ett avdrag från återbetalningen eller ersättningen till Dig.

6. INSPEKTION, INSTALLATION OCH ANVÄNDNING

6.1 Vid mottagandet av en Produkt uppmanas Du att inspektera Produkterna och kontrollera om den har skadats under transporten eller har uppenbara defekter. Alla sådana skador eller defekter ska utan dröjsmål anmälas till Husqvarna på den adress eller e-postadress som anges i avsnitt 10.2.

6.2 Du ansvarar för att korrekt installera och använda Produkter som köps i E-butiken. För att få korrekt vägledning ska instruktionerna på Produkternas förpackningar och relevanta användar-, produkt- och installationshandböcker från Husqvarna alltid läsas.

6.3 Reservdelar och tillbehör som köps i E-butiken måste alltid installeras och användas i enlighet med relevanta användar- och installationshandböcker till den Produkt i vilken Du avser att installera och använda reservdelarna eller tillbehören.

7. GARANTI OCH LAGSTADGADE KONSUMENTRÄTTIGHETER

7.1 Garanti

7.1.1 Produkter som beställs av en konsument tillhandahålls med en 24-månaders tillverkningsgaranti och av andra kunder än konsumenter tillhandahålls med en 12-månaders tillverkargaranti i enlighet med villkoren i garantisedeln som medföljer Produkten såvida inte Husqvarna skriftligen har godkänt en utökad garanti, t.ex. som del av ett Erbjudande (se avsnitt 11.2).

7.1.2 Om inte Produkten uppfyller ovannämnda garanti har Du rätt till någon av följande åtgärder (enligt Husqvarnas rimliga bedömning): (a) kostnadsfri reparation av auktoriserade servicetekniker; (b) om inte reparation är möjlig, (inklusive om reparationskostnaderna skulle överskrida det ursprungliga inköpspriset) byte av Produkten mot en Produkt med motsvarande specifikation; eller (c) om varken reparation eller byte av Produkten är ett alternativ återbetalning av inköpspriset inklusive fraktkostnaden.

7.1.3 Information om att returnera Produkter som inte uppfyller gällande garanti finns i avsnitt 10.1 nedan.

7.1.4 Oaktat ovanstående har Husqvarna inget ansvar för att inte garantin uppfylls ifall sådan icke-uppfyllelse är ett resultat av: (i) avsiktlig skada på eller misskötsel av Produkten; (ii) förbrukningsartiklar och normalt slitage, inklusive men inte begränsat till batterier, lampor, kedjor; (iii) kosmetiska skador och/eller icke-fungerande delar som inte påverkar Produktens avsedda användning, t.ex. repor och missfärgning; (iv) underlåtenhet att följa användar- eller produkthandboken, installationshandboken eller andra instruktioner som rör användning, installation och skötsel av Produkten; eller (v) vad gäller konsumentgaranti: användning av Produkten för kommersiella ändamål eller andra ändamål än hushållsbruk.

7.1.5 Med undantag för ovanstående och i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag friskriver sig Husqvarna från alla direkta eller indirekta garantier, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier om säljbarhet, tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål och tillförlitlighet eller tillgänglighet.

7.2 Lagstadgade rättigheter för konsumenter

7.2.1 Som konsument har Du lagstadgade rättigheter vad gäller Produkter som inte överensstämmer med produktspecifikationerna, däribland dessa Villkor. Dessa lagstadgade rättigheter (bl.a. rätt till reparation, byte eller återbetalning av priset i vissa situationer) påverkas inte av något i dessa Villkor. Garantin som anges i avsnitt 7.1 gäller utöver sådana rättigheter. Om Du vill åberopa Dina lagstadgade rättigheter kontakta kundsupport (se avsnitt 10.2 nedan).

8. ANSVARSBEGRÄNSNING; FORCE MAJEURE

8.1 Husqvarnas totala ansvar enligt dessa Villkor i samband med en enskild inköpsorder ska begränsas till priset som Du har betalat till Husqvarna för den beställningen. Husqvarna ska inte ha något ansvar för indirekta, särskilda, oförutsedda skador eller följdskador. Husqvarna tar inget ansvar för anspråk till följd av (a) icke avsedd användning eller hantering av Produkten, (b) användning och installation i kombination med apparater/produkter för vilka Produkten inte är avsedd eller (c) felaktig installation. Observera att användning, installation eller skötsel av Produkten som inte utförs på det sätt som krävs kan orsaka personskador och sakskador.

8.2 Ansvarsbegränsningen i avsnitt 8.1 ska inte gälla vid bedrägeri, grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse av Husqvarna, och Husqvarna begränsar inte på något sätt sitt ansvar för dödsfall eller personskada som har orsakats av vårdslöshet. Dessutom ska inget i dessa Villkor på något sätt undanta konsumentens lagstadgade rättigheter (se avsnitt 7.2).

8.3 Husqvarna ansvarar inte för underlåtenhet att fullgöra, eller fördröjning i fullgörelsen av, någon av sina skyldigheter enligt dessa Villkor som rör händelser utanför dess rimliga kontroll, däribland force majeure, brand, översvämning, extremt väder, explosioner, krig (oavsett om det har förklarats eller inte), terroristhandlingar, arbetskonflikter (oavsett om dess anställda är inblandade eller inte), handlingar av lokala myndigheter, staten eller andra behöriga myndigheter eller andra force majeure-händelser i enlighet med tillämplig lag.

9. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

9.1 Behandling av personuppgifter görs i enlighet med https://privacyportal.husqvarnagroup.com/fi/privacy-notice/.

10. RETURER; KUNDSUPPORT

10.1 Utan att påverka tillämpligheten av avsnitt 5, ifall Du vill returnera en Produkt till Husqvarna för reparation, byte eller återbetalning (enligt vad som anges på annat ställe i dessa Villkor) kontakta återförsäljaren som valts i kassan eller Husqvarna och följ förfarandet som anges i neuvonta@husqvarnagroup.com.

10.2 Om Du har allmänna frågor om användning, skötsel eller service av Produkten bekanta Dig med medanvändarhandboken och information som finns till hands i E-butiken. Du kan också kontakta Husqvarna via e-post: (neuvonta@husqvarnagroup.com) eller telefon: (09 2472 2200). Du hittar återförsäljare på https://promo.husqvarna.com/fi/index.php?dispatch=.... Besöksadressen till Husqvarna är Juurakkotie 5 B 2, 01510 Vantaa.

11. ÖVRIGA VILLKOR

11.1 Husqvarna får anlita underleverantörer och/eller överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor utan föregående skriftligt meddelande till Dig (vid överlåtelse av Dina rättigheter meddelar Husqvarna Dig skriftligen därom), men detta påverkar inte Dina rättigheter eller Husqvarnas skyldigheter enligt dessa Villkor.

11.2 Husqvarna kan ibland köra kampanjer, vidta säljfrämjande åtgärder eller erbjuda andra incitament (”Erbjudanden”) vad gäller Produkter som erbjuds i E-butiken. Giltigheten av och villkoren som gäller för Erbjudanden anges i ytterligare villkor och/eller regler som ska göras tillgängliga för Dig vid den tidpunkten. Annat än vad som uttryckligen anges i sådana kampanjvillkor eller -regler regleras av dessa Villkor för försäljningen och leveransen av Produkter som beställs i samband med ett Erbjudande.

11.3 Dessa Villkor tillsammans med beställningsbekräftelsen, garantisedlar, kampanjvillkor och -regler samt andra Husqvarna-policyer och -villkor (i tillämpliga fall) som det hänvisas till häri utgör hela avtalet mellan Dig och Husqvarna vad gäller försäljning och leverans av Produkter, och ersätter alla tidigare muntliga och skriftliga meddelanden med avseende på innehållet av dessa Villkor. Om någon bestämmelse i dessa Villkor anses vara ogiltig, overkställbar eller olaglig ska de övriga bestämmelserna fortsätta att ha samma giltighet och verkan som tidigare.

12. TILLÄMPLIG LAG; TVISTLÖSNING

12.1 Dessa Villkor regleras av finsk lag (utan hänsyn till lagvalsregler). Villkoren regleras inte av Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor, vars tillämpning uttryckligen undantas.

12.2 Alla tvister, sakframställningar eller anspråk som uppkommer på grund av eller i samband med dessa Villkor eller brytande, avslutande eller ogiltighet av Villkoren, ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande i Finland Centralhandelskammare. Skiljeförfarandets säte ska vara Helsingfors, Finland. Språket för förfarandet ska vara engelska. Skiljeförfaranden som genomförs enligt avtalet, däribland information som lämnas ut och beslut samt skiljedomar som görs eller tillkännages under förfarandet, hålls strikt konfidentiella.

12.3 Oaktat avsnitt 12.2 ska, om Du är konsument, alla tvister, sakframställningar och anspråk som uppkommer på grund av eller i samband med dessa Villkor avgöras av domstolarna i landet där Du är bosatt, eller alternativt i tingsrätten i Helsingfors. Tvister kan också hänskjutas till konsumenttvistenämnden (https://www.kuluttajariita.fi/sv/index.html). Konsumenttvistenämnden behöver dock inte ta ärendet till behandling ifall konsumenten inte först tagit kontakt till konsumentrådgivningen (https://www.kkv.fi/sv/konsumentradgivning/). Europeiska kommissionen har en webbplats för tvistlösning på nätet som syftar till att hjälpa konsumenter och näringsidkare att lösa tvister utanför domstol, se http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

*****

Dessa villkor uppdaterades senast:


06.10.2022