SALGSVILKÅR FOR HUSQVARNAS E-BUTIK

1. INDLEDNING

1.1 Disse vilkår for salg i Husqvarnas e-butik (herefter benævnt "vilkår") opstiller de specifikke vilkår og betingelser for levering af produkter, herunder tilbehør og reservedele, (herefter benævnt "produkter"), der er bestilt af virksomheder og/eller forbrugere (herefter benævnt "du") på Husqvarnas webshop online-shop.husqvarna.com/dk (herefter benævnt "webshop"), til levering i Danmark. Yderligere produkt- og garantioplysninger (herunder produktspecifikationer) kan findes på produktsiden/-siderne i webshop.

1.2 webshop er et website, der tilhører Husqvarna AB (publ) med selskabsnummer 556000-5331 og hjemsted i Huskvarna, Sverige. webshop drives på vegne af Husqvarna AB (publ) af Husqvarna Danmark A/S. Husqvarna Danmark A/S er registreret i Danmark med selskabsnummer [26205328] og hjemsted i Lejrvej 19, 3500 Værløse (herefter benævnt "Husqvarna"). Momsnummeret for Husqvarna Danmark A/S er DK26205328.

1.3 Du opfordres til omhyggeligt at læse disse vilkår, før du bestiller produkter. Ved at markere boksen "Jeg accepterer" i købsprocessen og indsende ordren, accepterer du at være bundet af disse vilkår. Disse vilkår er tilgængelige på dansk. Husqvarna forbeholder sig ret til at ændre vilkårene når som helst og uden varsel via offentliggørelsen af en ny version heraf i webshop. En sådan ændring vil dog ikke have nogen effekt på ordrer, der blev indsendt, før de ændrede vilkår blev meddelt i webshop. Andre vilkår, der er tilgængelige i webshop, såsom de generelle vilkår og betingelser for brug af websitet samt fortrolighedspolitikken https://www.husqvarna.com/dk/anvendelsesbetingelse... og cookiepolitikken https://www.husqvarna.com/dk/cookies/ gælder også for din brug af webshop. Gem en kopi af disse vilkår, da det er muligt, at Husqvarna ikke arkiverer aftalerne med dig.

1.4 Ved at acceptere disse vilkår bekræfter du, at du er mindst 18 år eller er myndig til at indgå en bindende aftale med Husqvarna.

2. BESTILLING AF PRODUKTER

2.1 Produkter bestilles, og kontrakten om køb af produkter indgås i overensstemmelse med følgende proces:

(i) Når du har valgt produkterne, afgiver du ordren ved at gå til kassen. Du bliver guidet igennem købsprocessen af en række anvisninger i webshop. Hvis et valgt produkt ikke er på lager, kan du anmode om at blive underrettet (via e-mail), når varen er på lager igen, som beskrevet i købsprocessen. Du accepterer, at din ordre er et tilbud om, i henhold til disse vilkår, at købe produkterne i din ordre, og at der ikke eksisterer en bindende kontrakt mellem dig og Husqvarna, før ordren er blevet accepteret af Husqvarna. Selvom Husqvarna bestræber sig på at levere alle bestilte produkter, bør du bemærke, at Husqvarna har ret til ikke at acceptere din ordre uanset årsag, herunder i tilfælde af at produkterne ikke længere er tilgængelige.

(ii) Når du afgiver ordren, vil du blive bedt om at fremlægge oplysninger om dig selv og din bestilling, såsom kontaktoplysninger, leveringsadresse og oplysninger om den valgte betalingsmetode (f.eks. kreditkortnummer). Du vil også blive bedt om at angive din foretrukne forhandler til afhentning af produktet/produkterne (hvis afhentning er valgt som forsendelsesmetode) og til returneringer og garantireparationer.

(iii) Du vil modtage en ordrebekræftelse og en e-mail med oplysninger om de produkter, du har bestilt. Opbevar dit ordrenummer og ordredatoen, så du har den til eventuel fremtidig brug. Førnævnte bekræfter, at Husqvarna har modtaget din anmodning, men udgør ikke en bekræftelse eller en ordreaccept fra Husqvarna. Du kan annullere eller opdatere din ordre, indtil Husqvarna har sendt en meddelelse for afsendelse (se næste punkt).

(iv) Når din ordre er blevet behandlet og accepteret af Husqvarna, og dit produkt er klar til at blive afsendt, vil Husqvarna give dig besked om afsendelsen via e-mail, SMS eller telefonopkald. Det er ved modtagelsen af en sådan meddelelse, at indgåelsen af kontrakten om køb af produktet/produkterne finder sted. Den egentlige forsendelse vil dog foregå på basis af det, der er beskrevet i afsnit 4.3. Hvis et produkt, du har bestilt, ikke er på lager (herunder hvis den bestilte mængde delvist ikke er på lager), vil Husqvarna kontakte dig, så du enten kan annullere ordren eller, i tilfælde af at det forventes, at produktet vil blive tilgængeligt igen, beholde din bestilling.

3. LEVERING

3.1 Husqvarna vil sørge for at sende produkterne til dig ved hjælp af den forsendelsesmetode, du valgte under købsprocessen. Hvis du vælger hjemlevering, vil leveringen blive udført af Husqvarnas underleverandører (f.eks. forhandlere og/eller transportpartnere), og du anerkender, at du kan modtage oplysninger om levering af produkterne direkte fra sådanne underleverandører. Hvis du vælger click and collect, vil Husqvarna levere produkterne til den fysiske butik, du vælger. Forhandleren vil kontakte dig, når produkterne er blevet inspiceret og samlet og er klar til afhentning.

3.2 Forsendelses- og leveringsdatoer er blot skøn og kan ikke garanteres. Produkter, der er markeret som "på lager", vil generelt blive leveret inden for 2-4 hverdage. Hvis produkterne ikke er tilgængelige inden for disse estimerede leveringstider, vil Husqvarna bestræbe sig på at give dig besked derom via de kontaktoplysninger, du har angivet (hvis produkterne ikke er tilgængelige i den bestilte mængde, kan du vælge at modtage en mindre mængde og annullere den resterende bestilte mængde eller annullere ordren fuldstændigt).

3.3 Leveringen vil være afsluttet, når Husqvarna leverer produkterne til den adresse, du har angivet, eller når produkterne er blevet leveret til butikken, hvis du har valgt click and collect. Hvis der ikke er nogen, der kan tage imod din leverance på din adresse, vil der blive taget rimelige foranstaltninger for at forsøge at fuldføre leveringen. Hvis flere forsøg på at levere produkterne mislykkes, vil de blive leveret til din valgte forhandler, og du vil få besked, når de er klar til afhentning. Du accepterer at godtgøre Husqvarna for yderligere forsendelses-/behandlingsomkostninger, der måtte opstå som følge af din manglende modtagelse af leverancen, i overensstemmelse med de aftalte vilkår for levering.

3.4 Husqvarna forbeholder sig ret til at foretage mindre tekniske ændringer i bestilte produkter, som ikke påvirker produkternes funktionalitet.

4. PRISER, LEVERINGSOMKOSTNINGER OG BETALING

4.1 De priser, der gælder for de bestilte produkter, er angivet i webshop og bekræftes i ordrebekræftelsen. Alle priser i webshop er i lokal valuta, inklusiv moms (hvis relevant), men eksklusiv afgifter for forsendelse og behandling (disse vil blive tilføjet til dine salgsartikler og specificeret, før du accepterer disse vilkår).

4.2 Selvom Husqvarna forsøger at sikre, at alle priser i webshop er korrekte, kan der opstå fejl (f.eks. af tekniske årsager, såsom netværksfejl, fejl i overførslen osv.). Hvis Husqvarna opdager en fejl i prisen på produkter, du allerede har bestilt, vil Husqvarna informere dig så hurtigt som muligt og give dig mulighed for at genbekræfte din ordre til den korrekte pris eller annullere den.

4.3 Du bliver bedt om at vælge en af de tilgængelige betalingsmetoder i webshop under købsprocessen. Dit kredit- eller betalingskort vil blive krediteret, og bankoverførslen vil blive gennemført, når din ordre accepteres. Produkterne vil blive afsendt, når kredit-/betalingskortet er blevet krediteret, eller betalingen er blevet modtaget.

4.4 Ved at indsende en ordre via webshop, bekræfter du, at de betalingsoplysninger, der er angivet på din ordre, er gyldige og korrekte, og at du har tilladelse til at bruge det betalingskort til betalingen.

5. FORTRYDELSESRET FOR FORBRUGERE

5.1 Hvis du bestiller produkterne som forbruger (i henhold til gældende forbrugerlovgivning), har du ret til, uden begrundelse, at udøve din fortrydelsesret på din ordre på ethvert tidspunkt i op til 14 dage efter modtagelsen af produktet. For at udøve fortrydelsesretten skal du give Husqvarna besked om din beslutning derom igennem en klar, skriftlig erklæring. For at overholde den tidsfrist er det tilstrækkeligt at sende meddelelsen om fortrydelsesret til Husqvarna (f.eks. per brev eller e-mail, se afsnit 10.1) senest den 14. dag. Du kan bruge formularen på forbrug.dk. Derefter skal du returnere produktet inden for 14 dage (se afsnit 10.1).

5.2 Skulle der allerede være blevet foretaget betalinger, vil Husqvarna betale disse tilbage straks og senest inden for 14 dage fra modtagelsen af din meddelelse om fortrydelsesret. Husqvarna vil dog ikke refundere dine leveringsomkostninger for at returnere produktet. Der findes yderligere oplysninger om returneringer i retningslinjerne for returneringer. Hvor det er muligt, bør produkterne returneres i original emballage, men hvis dette ikke er muligt, skal du sikre dig, at du pakker dem sikkert ind til den videre transit.

5.3 Hvis der er nogen af de returnerede produkter som har tabt værdi, og dette tab er resultatet af anden brug, end hvad der kræves for at inspicere produktet, kan Husqvarna trække et beløb fra enhver refusion eller tilbagebetaling, der sker til dig.

6. INSPEKTION, INSTALLATION OG BRUG

6.1 Efter modtagelsen af produktet opfordres du til at inspicere produkterne for at kontrollere, om der er nogen skader på produktet, der er sket under forsendelsen, eller åbenlyse mangler ved produktet. Sådanne skader eller mangler skal straks meldes til Husqvarna via den adresse eller e-mail, der er angivet i afsnit 10.2.

6.2 Du er ansvarlig for korrekt installation og anvendelse af de produkter, du har købt i webshop. For at få ordentlig vejledning skal du altid læse alle instruktionerne på produktpakkerne og den relevante brugsanvisning/produktmanual og installationsvejledning fra Husqvarna.

6.3 Reservedele og tilbehør, som du har købt i webshop, skal altid installeres og anvendes i overensstemmelse med den relevante brugsanvisning og installationsvejledning til det produkt, du har til hensigt at installere og bruge reservedelene/tilbehøret i.

7. GARANTIER OG LOVBESTEMTE FORBRUGERRETTIGHEDER

7.1 Garantier

7.1.1 Produkter bestilt af (a) private forbrugere og (b) kunder, der ikke er private forbrugere, har en 24 måneders og 12 måneders producentgaranti (henholdsvis) i overensstemmelse med de vilkår og betingelser, der er angivet på garantibeviset, som følger med produktet, medmindre Husqvarna skriftligt har indvilget i at udvide garantien, f.eks. som en del af en kampagne (se afsnit 11.2).

7.1.2 Hvis produktet ikke opfylder ovennævnte garanti, har du ret til en af de følgende udbedringer (hvilket bestemmes af Husqvarna efter dennes rimelige mening): (a) en reparation uden beregning, som leveres af autoriserede serviceteknikere; (b) udskiftning af produktet med et produkt med tilsvarende specifikation, såfremt en reparation ikke er mulig (herunder hvis reparationsomkostningerne vil overstige den oprindelige købspris); eller (c) tilbagebetaling af købssummen, herunder leveringsomkostninger, såfremt reparation eller udskiftning ikke er tilgængelig.

7.1.3 Med hensyn til at returnere produkter, der ikke opfylder den gældende garanti, se venligst afsnit 10.1 nedenfor.

7.1.4 Uanset ovenstående har Husqvarna intet ansvar for manglende opfyldelse af garantien, i tilfælde hvor en sådan manglende opfyldelse er et resultat af:

(i) Forsætlig beskadigelse eller forsømmelse af produktet;

(ii) Hjælpematerialer og normal slitage, herunder, men ikke begrænset til, batterier, lys, savkæder og lignende skæreudstyr.

(iii) Kosmetiske skader og/eller ikke-funktionelle dele, som ikke påvirker den tilsigtede anvendelse af produktet, f.eks. ridser og misfarvning;

(iv) Manglende overholdelse af brugsanvisningerne/produktmanualen, installationsvejledningen og andre instruktioner vedrørende anvendelse, installation og pleje af produktet; eller.

(v) I forbindelse med en forbrugergaranti, brug af produktet til kommercielle eller ikke-husholdningsmæssig brug.

7.1.5 Bortset fra ovenstående og i det omfang den gældende lovgivning tillader det, fraskriver Husqvarna sig alle garantier, hvad enten de er udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier om salgbarhed, tilfredsstillende kvalitet, egnethed til et bestemt formål og pålidelighed eller tilgængelighed.

7.2 Lovfæstede rettigheder for forbrugerne

7.2.1 Som forbruger har du lovfæstede rettigheder med hensyn til produkter, der ikke er i overensstemmelse med produktspecifikationerne, herunder disse vilkår. Disse lovfæstede rettigheder (herunder retten til reparation, ombytning eller tilbagebetaling af prisen i visse situationer) påvirkes ikke af noget i disse vilkår, og garantien, der er fastlagt i afsnit 7.1, gælder som tillæg til sådanne rettigheder. Hvis du ønsker at udøve dine lovfæstede forbrugerrettigheder, bedes du kontakte vores kundeservice (se afsnit 10.2 nedenfor).

8. ANSVARSBEGRÆNSNING; FORCE MAJEURE

8.1 Husqvarnas samlede erstatningsansvar i henhold til disse vilkår med hensyn til en individuel købsordre er begrænset til den pris, du har betalt til Husqvarna i forbindelse med ordren. Husqvarna har intet ansvar for indirekte, særlige eller tilfældige skader eller følgeskader. Husqvarna påtager sig intet ansvar for skader som følge af (a) ikke-tilsigtet anvendelse eller håndtering af produktet, (b) brug og installation i kombination med apparater/produkter, som produktet ikke er tiltænkt til, eller (c) forkert installation. Bemærk, at brug, installation og pleje, som ikke udføres på den påkrævede måde, kan forårsage personskade og produktskader.

8.2 Ansvarsbegrænsningen i afsnit 8.1 finder ikke anvendelse i tilfælde af svig, grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse fra Husqvarnas side, og Husqvarna begrænser ikke på nogen måde sit ansvar for død eller personskade forårsaget af uagtsomhed. Derudover er der intet i disse vilkår, der på nogen måde udelukker de lovfæstede forbrugerrettigheder (se afsnit 7.2).

8.3 Husqvarna har ikke ansvar for og er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse eller forsinket opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til disse vilkår vedrørende begivenheder, som står uden for dennes rimelige kontrol, herunder naturkatastrofer, brand, oversvømmelse, strenge vejrforhold, eksplosioner, krig (uanset om erklæret eller ej), terrorhandlinger, arbejdskonflikter (uanset om de involverer dens medarbejdere) eller handlinger fra den lokale eller centrale regering eller fra andre kompetente myndigheder såvel som andre force majeure-begivenheder i henhold til gældende lov.

9. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

9.1 Behandling af personoplysninger, overstemmes med vores beskyttelse af personlige oplysninger politik https://privacyportal.husqvarnagroup.com/dk/privac...

10. RETURNERINGER; KUNDESUPPORT

10.1 Uden at det berører afsnit 5 (hvor det er relevant), skal du kontakte den forhandler, du valgte under købsprocessen, eller Husqvarna på webstore@husqvarnagroup.com hvis du ønsker at returnere en vare til Husqvarna med henblik på reparation, ombytning eller tilbagebetaling (som omhandlet andetsteds i disse vilkår).

10.2 I forbindelse med generelle spørgsmål til brug, pleje eller service af produktet henvises til brugsanvisningen eller de oplysninger, der er tilgængelige i webshop. Du kan også kontakte Husqvarna via e-mail webstore@husqvarnagroup.com. Du kan gå ind på https://www.husqvarna.com/dk/dealer-locator/ hvis du har brug for at finde en forhandler.

11. DIVERSE

11.1 Husqvarna kan uddelegere og/eller overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til disse vilkår uden forudgående skriftligt varsel til dig (i tilfælde af overførsel af dine rettigheder vil Husqvarna underrette dig skriftligt herom), men dette vil ikke påvirke dine rettigheder eller Husqvarnas forpligtelser i henhold til disse vilkår.

11.2 Husqvarna kan lejlighedsvis køre kampagner, salgsfremmende initiativer eller tilbyde andre incitamenter (herefter benævnt "kampagner") med hensyn til de produkter, der tilbydes i webshop. Gyldigheden af og de betingelser, der gælder for, disse kampagner, vil blive fastlagt i yderligere vilkår og/eller regler, som skal stilles til rådighed for dig på det tidspunkt. Bortset fra det, der udtrykkeligt fremgår af sådanne salgsfremmende vilkår/regler, vil nærværende vilkår regulere leveringen af produkter, der bestilles i forbindelse med en kampagne.

11.3 Disse vilkår udgør, sammen med ordreaccepten, garantikortet og salgsfremmende vilkår/regler og andre politikker, vilkår og betingelser fra Husqvarna (hvor det er relevant), som der henvises til heri, hele aftalen mellem dig og Husqvarna vedrørende levering af produkterne, og de erstatter al tidligere mundtlig eller skriftlig kommunikation med hensyn til vilkårenes genstand. Hvis en bestemmelse i disse vilkår anses for at være ugyldig, uden retskraft eller ulovlig, beholder de øvrige bestemmelser fortsat deres fulde gyldighed og virkning.

12. LOVVALG; TVISTBILÆGGELSE

12.1 Disse vilkår er underlagt lovgivningen i Frankrig (uden hensyntagen til lovkonflikter). Disse vilkår er ikke omfattet af FN-konventionen om internationale varekøb, og anvendelsen af denne udelukkes udtrykkeligt.

12.2 Uanset afsnit 12.1 er disse vilkår, hvis du er forbruger, underlagt lovgivningen i den retskreds, hvor du er bosiddende, uden hensyntagen til lovkonflikter.

12.3 Enhver tvist, strid eller krav, der måtte udspringe af eller i forbindelse med disse vilkår eller brud, opsigelse eller ugyldighed heraf skal afgøres endeligt ved voldgift i henhold til reglerne for forenklet voldgift fra det svenske handelskammers voldgiftsinstitut. Voldgiftssagens sæde skal være i Stockholm, Sverige. Det sprog, der skal anvendes i voldgiftssager, er engelsk. Eventuelle voldgiftssager, der afvikles i denne forbindelse, herunder alle oplysninger samt enhver beslutning eller kendelse, der træffes eller erklæres under sagen, vil blive behandlet strengt fortroligt.

12.4 Uanset afsnit 12.3 skal enhver tvist, strid eller krav, der måtte udspringe af eller i forbindelse med disse vilkår, hvis du er forbruger, afgøres ved domstolene i den retskreds, hvor du er bosiddende. Tvister kan også blive henvist til Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen på forbrug.dk.

*****

Disse vilkår blev senest opdateret: 01. marts 2021

valider/indløs gavekortet