Retourneren

In de periode van 14 dagen na ontvangst van uw totale bestelling heeft u de mogelijkheid te herroepen. U bent op tijd met herroepen als u de herroeping verzendt voordat deze termijn is verstreken. Tijdens deze bedenktijd van 14 dagen dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U dient het product slechts in die mate uit te pakken zodat u kunt beoordelen of u het product wenst te behouden. Wij hanteren de stelregel wat u in de fysieke winkel ook met het product zou kunnen doen. Mocht u verder gaan om product te beoordelen en dan besluit om te retourneren met gebruikssporen dan passen wij een waardevermindering toe.

Let bij het retourneren op het volgende:

  • De 14 dagen bedenktijd geldt alleen voor die producten die via de E-com Husqvarna webshop zijn gekocht en afgeleverd of zijn opgehaald via een van de "E-Com Husqvarna" dealers in Belgium.
  • U binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van uw totale bestelling en zonder opgave van reden de koopovereenkomst herroepen, u bent op tijd met herroepen als u de herroeping verzendt voordat deze termijn is verstreken.
  • U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken
  • Wij adviseren u, om het verwerken van uw retourzending te optimaliseren, gebruik te maken van het modelformulier voor herroeping en een getekende kopie van uw factuur toe te voegen aan de retourzending.
  • De retourzending kunt u afgeven bij uw Husqvarna dealer waar u ook de bestelling heeft aangenomen. Een andere optie is om uw bestelling via de post te versturen naar aan uw Husqvarna dealer.

    De adresgegevens van uw geselecteerde dealer vindt u terug op uw orderbevestiging of digitale factuur.

Terugbetaling

  • Indien u een bedrag betaald heeft, zal dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terug betaald worden met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft. Husqvarna Belgium S.A. mag wachten met terugbetalen tot zij de goederen retour heeft ontvangen of de consument heeft aangetoond dat de goederen zijn afgeleverd bij de "E-Com Husqvarna", al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Aan de terugbetaling zijn voor u geen administratiekosten verbonden.
  • De verzendkosten en het risico van verzending van uw adres naar "E-Com Husqvarna" dealers zijn voor uw rekening.
  • Wanneer u een bestelling in zijn geheel retourneert ontvangt u het totale factuurbedrag inclusief de verzendkosten terug. Indien u een bestelling gedeeltelijk retourneert ontvangt u enkel de artikel waarde terug.

Retour procedure

U kunt op deze wijze producten aan ons retourneren:
Wij adviseren u, om het verwerken van uw retourzending te optimaliseren, gebruik te maken van het retour formulier en deze samen met een getekende kopie van uw factuur toe te voegen aan de retourzending.

Het retourformulier is te vinden via onderstaande button:


Voor retourzendingen waarbij er geen mogelijkheid is om het online retourformulier in te vullen, kunt u ons een e-mail (online.supportbe@husqvarnagroup.com) sturen.